Persbericht Jaarrapportage TAJ 30 maart 2017

Jeugdwet heeft breed draagvlak, maar knelpunten in de uitvoering zijn hardnekkig.

Dat stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in haar derde jaarrapportage die vandaag aan de verantwoordelijke bewindslieden van VWS en V&J wordt aangeboden. Voorzitter Marjanne Sint: “De filosofie van de Jeugdwet wordt breed gedeeld. Gemeenten, aanbieders van jeugdhulp en instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering erkennen allemaal dat vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij het kind helpen te voorkomen dat in het latere leven zich veel ernstiger problemen voordoen. Maar draagvlak alleen is niet genoeg. De TAJ signaleert dat een aantal knelpunten een structureel karakter dreigt te krijgen. Die moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders dringend aanpakken.”

Lees de bijgevoegde PDF voor de volledige tekst.

Bijlagen