Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden bij de Transitie Autoriteit Jeugd?

U kunt zich als aanbieder melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd voor bemiddeling, advies of ondersteuning.

U kunt hiervoor het aanmeldformulier van deze website downloaden, invullen en mailen naar info@transitieautoriteitjeugd.nl. Ook kunt u een formele brief zenden naar info@transitieautoriteitjeugd.nl of naar het adres

Transitie Autoriteit Jeugd

Hoftoren
Rijnstraat 50, Kamer 21.060
2515 XP Den Haag

Indien u subsidie aan wilt vragen voor kosten die u moet maken door de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel, is het noodzakelijk dat u zich rechtstreeks tot het Ministerie van VWS wendt. De TAJ zal in het kader van deze regeling advies uitbrengen aan het ministerie over ieder individuele aanvraag die bij het ministerie in behandeling wordt genomen. Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag kunt u vanaf 1 oktober vinden op de subsidiepagina van de Rijksoverheid.