De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft tot taak ervoor te zorgen dat jeugdzorginstellingen en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen die de continuïteit van de hulp verzekeren, en voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden, verdwijnen bij de overdracht van deze functies naar het gemeentelijk niveau met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015.

Jeugdzorginstellingen kunnen een beroep doen op de TAJ om hen in staat te stellen samen met gemeenten verantwoorde oplossingen te ontwikkelen waarbij de wettelijk verankerde aanspraak op continuïteit van zorg verzekerd is en noodzakelijke hulpvormen behouden blijven. De TAJ richt haar aandacht in het bijzonder op verzoeken van instellingen voor wie het niet eenvoudig is om zich aan gewijzigde financiële omstandigheden aan te passen. Dat geldt vooral voor organisaties met een relatief groot personeelsbestand en die vaak ook verblijfsfuncties in stand houden.

Jeugdzorginstellingen met personeel in loondienst en die op dit moment cliënten in zorg hebben die vanaf 2015 onder de jeugdwet vallen kunnen zich via deze website aanmelden bij de TAJ.

Voor overige jeugdzorginstellingen, alsmede gemeenten en ouders/verzorgers van cliënten is ondersteuning beschikbaar via www.voordejeugd.nl.