Dit onderwerp bevat 5 rubrieken:

Toegankelijkheid

Bij het ontwerp en de bouw van Transitieautoriteitjeugd.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen vormen internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. Het streven is dat Transitieautoriteitjeugd.nl volledig aan de webrichtlijnen voldoet.