Dit onderwerp bevat 1 rubrieken:

Commissieleden

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) bestaat uit onderstaande leden:

drs. M. (Marjanne) Sint (voorzitter)

Mevrouw Sint is voorzitter van de Transitieautoriteit. Zij was eerder bestuursvoorzitter van de Isala Klinieken in Zwolle. Daarnaast bekleedde zij verschillende ambtelijke functies, waaronder gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam en secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel

De heer Van Geel is commissielid van de transitieautoriteit. Hij is voormalig staatssecretaris van milieu. Tegenwoordig heeft hij een eigen adviesbureau en is toezichthouder en bestuurslid bij bedrijven in de markt- en (semi)publieke sector.

mr C. (Coşkun) Çörüz

De heer Çörüz is commissielid van de transitieautoriteit. Hij was voor het CDA van 2001 tot 2012 lid van de Tweede Kamer. Per 1 juli is hij directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

De commissieleden worden ondersteund door het bureau TAJ o.l.v. de heer drs. M.L. (Martin) Hagen. Naast de vaste medewerkers maakt de TAJ gebruik van (externe) experts op voor de opdracht van de TAJ relevante gebieden.