Dit onderwerp bevat 2 rubrieken:

Overig Ondersteuningsaanbod

Hebt u andere vragen over de transitie? Dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeenten waaruit uw cliënten afkomstig zijn, of tot het Ondersteuningsteam Decentralisaties of het Transitiebureau via: